Komen er nog kosten bij?

Bij onze maandhuur is inbegrepen het gratis lenen van onze aanhangwagens met huif, beveiliging en verwarmde opslag.
Het verzekeringsadres kunt je namelijk eenvoudig regelen via je huidige lopende inboedelverzekering.

Bij aanvang van de huur komen er € 15,00 (slot en sleutels) bij, je betaalt geen borg of administratie kosten.

Particulieren zijn voor externe opslag vrijgesteld van BTW. Zakelijke huurders worden met 21% BTW belast.